Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp là việc tổ chức, sắp xếp, định dạng về mặt không gian các phương tiện dùng để sản xuất ra sản phẩm.

Bố trí sản xuất có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Bố trí sản xuất vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày, vừa có tác động lâu dài trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Những nguyên tắc trong việc bố trí sản xuất

  1. Nguyên tắc kết hợp: Cách bố trí tốt là sự kết hợp giữa người, vật liệu, máy móc và các dịch vụ hỗ trợ khác để sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được hiệu quả tối đa.

  2. Nguyên tắc về khoảng cách tối thiểu: Nguyên tắc này liên quan đến việc đi lại di chuyển tối thiểu của người và nguyên vật liệu, các nhà máy sản xuất phải được bố trí theo cách mà tổng số khoảng cách giữa người và nguyên vật liệu càng ngắn càng tốt.

  3. Nguyên tắc về sử dụng không gian: Một nhà máy được bố trí tốt là nhà máy mà sử dụng hợp lí không gian theo ba chiều: ngang, dọc và cả chiều cao của nhà máy.

  4. Nguyên tắc dòng chảy: Một nhà máy bố trí tốt là hướng chảy của vật liệu phải được di chuyển từ nơi chứa vật liệu đến nơi hoàn thành, tức là không được có bất kì một sự quay ngược lại nào.

  5. Nguyên tắc an toàn, an ninh và hài lòng: một cách bố trí tốt là cách mà cung cấp cho người lao động sự an toàn, sự hài lòng và biện pháp an toàn chống lại trộm cắp, hỏa hoạn, tai nạn...

  6. Nguyên tắc xử lí tối thiểu: Cách bố trí tốt là cách mà giảm được tối đa việc xử lí nguyên vật liệu, góp phần giảm thời gian phụ khi sản xuất.

Đừng quên ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý nhé!

Dùng thử tại đây: phần mềm quản lý sản xuất