Để xây dựng được định mức nguyên vật liệu cần phải nắm rõ được để sản xuất thành phẩm thì cần những nguyên liệu gì, số lượng nguyên vật liệu dùng để sản xuất cần bao nhiêu? Tính toán những trường hợp hao hụt nguyên vật liệu trong định mức cho phép, tính toán rủi ro về những sản phẩm hỏng.

Để sản xuất ra sản phẩm thì định mức tiêu hao nguyên vật liệu sẽ bằng:

Nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị thành phẩm + Hao hụt định mức cho phép + Nguyên vật liệu sản xuất cho sản phẩm hỏng

Để làm được các việc trên thì doanh nghiệp cần tiến hành:

> Nắm rõ được các nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm cần sản xuất
> Sản xuất sản phẩm mẫu để có được số lượng cụ thể của NVL xuất cho sản phẩm
> Phân tích các điều kiện tác động đến quá trình sản xuất thành phẩm làm hao hụt lượng NVL
> Tính toán các trường hợp xảy ra việc hỏng sản phẩm sản xuất.

Ngoài việc nắm bắt số lượng nguyên vật liệu xuất ra, phải chú ý đến cả giá mua của nguyên vật liệu. Phải tính toán được giá trị NVL xuất ra sản xuất thành phẩm, vì có thể có biến động về giá mua nên phải có kế hoạch dự trù cho những trường hợp như vậy

Quản lý định mức nguyên vật liệu sản xuất bằng phần mềm ERP 

Phần mềm quản lý cho doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ việc chọn các tiêu chí cho công tác phân tích, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cũng như nhu cầu về sản xuất như đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, các kế hoạch sản xuất và số lượng tồn kho tối thiểu. Hệ thống hỗ trợ tính toán thời điểm và tự động hoạch định thời điểm đặt hàng dựa trên thời gian giao hàng của nhà cung cấp.

Tính nhu cầu nguyên vật liệu

Theo dõi sử dụng nguyên vật liệu

Theo dõi tiến độ sản xuất

Quản lý danh sách phiếu sản xuất

Xem ngay: phần mềm quản lý sản xuất

Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn chi tiết giải pháp phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất.

0939551190