Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp quản lý sản xuất?

Còn quá nhiều tồn tại, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp? Ví dụ như:

- Số lượng nguyên vật liệu, thành phẩm/ bán thành phẩm trong kho quá nhiều, cộng với những thông số chi tiết đi kèm làm bạn tốn nhiều thời gian khi cần báo cáo, thống kê.

- Khi có đơn hàng sản xuất, bạn trở nên bị động khi không thể kiểm soát đồng bộ số lượng nguyên vật liệu tồn trong kho kịp thời.

- Khi lập lệnh sản xuất, bạn bị mất nhiều thời gian cho việc sắp xếp và lên kế hoạch sản xuất cho từng đơn hàng, từng định mức theo từng sản phẩm và số lượng nhân công, máy móc cần thiết.

- Bạn có nhu cầu gia công ngoài và cần kiểm soát những thông tin như giá thành, số lượng sản phẩm xuất- nhập? Và nhiều những vấn đề liên quan đến sản xuất khác nữa.

Những vấn đề này của doanh nghiệp sẽ được khắc phục khi doanh nghiệp ứng dụng phần mềm ERP vào sản xuất.

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý mọi nguồn lực doanh nghiệp từ nhân lực- tài lực- vật lực, đồng thời trợ giúp các bộ phận khác thao tác nghiệp vụ, chia sẻ thông tin hiệu quả thông qua quy trình công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm.

Quản lý dữ liệu

- Phần mềm hỗ trợ bạn cập nhật, quản lý danh mục, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, hệ số quy đổi của từng loại vật tư.

- Quản lý yêu cầu, lệnh sản xuất, quy trình sản xuất, kế hoạch sản xuất, lịch sản xuất cụ thể, chi tiết.

- Quản lý hệ thống vật tư với những đặc điểm: tên vật tư, mã vật tư, loại, đơn vị chính, đầu vào, đầu ra của vật tư….

- Phần mềm hỗ trợ lưu trữ hóa đơn: hóa đơn thanh toán, hóa đơn mua hàng, xuất hàng, mua vật liệu, hóa đơn mua hàng của khách hàng,…

- Quản lý kho, hệ thống nhiều kho, chuyển kho, kiểm kho nhanh chóng.

Tính toán, cảnh báo

- Phần mềm quản lý sản xuất tự động tính toán kế hoạch vật tư.

- Import nhanh định mức vật tư, tự động phân bổ vật tư cho yêu cầu sản xuất, tạo lệnh sản xuất.

- Tính toán đơn giá, thành phẩm và hiệu quả sản xuất qua từng giai đoạn.

- Hệ thống cảnh báo tồn kho tối thiểu, giúp người quản lý có thể nắm bắt tình hình và có kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời.

- Truy nguyên nguồn gốc xuất, nhập vật tư, đánh giá, cập nhật tiến độ kế hoạch sản xuất.

Báo cáo, thống kê

- Báo cáo bằng biểu đồ trực quan

- Giúp kiểm soát năng suất từng công đoạn

- Báo cáo đầu vào vật tư sản xuất cho từng công đoạn

- Hệ thống báo cáo tiến độ thực hiện yêu cầu sản xuất của từng công đoạn

- Báo cáo quản lý chất lượng

- Báo cáo bán hàng, giao hàng

Quý doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu triển khai vui lòng liên hệ: 0939551190 để được tư vấn.

Tham khảo: Phần mềm ERP sản xuất

Đăng ký dùng thử tại đây: dùng thử phần mềm sản xuất