Công tác lập và quản lý kế hoạch sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp gặp khó và chưa thể tối đa năng suất vì số lượng hàng hóa lớn, đa dạng, kế hoạch sản xuất chưa hợp lý và việc quản lý còn mơ hồ.

Nhiều doanh nghiệp đã giải quyết tình trạng trên bằng việc ứng dụng giải pháp phần mềm ERP sản xuất Mekong Soft.

Phần mềm ERP quản lý sản xuất là giải pháp đã được ứng dụng ở nhiều doanh nghiệp và ngày càng trở nên thiết yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lập và Quản lý kế hoạch sản xuất hiệu quả với phần mềm ERP sản xuất Mekong Soft

Để quản lý và lập kế hoạch sản xuất hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần kiểm soát, nắm rõ tình hình mua – bán hàng, báo cáo kho hàng hóa – nguyên vật liệu, năng lực sản xuất của nhà máy, tình hình nhân công và các thông tin khác để lên được kế hoạch sản xuất tối ưu nhất đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn lực trong doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất cần thiết.

Với việc ứng dụng phần mềm ERP sản xuất Mekong Soft, mọi hoạt động từ đặt hàng, mua hàng, giao hàng, nhập kho đến định mức sản xuất đều được quản lý một cách rõ ràng, nhanh chóng chính xác.

Danh sách phiếu mua hàng (duyệt/ sửa/ xóa)

Thông tin phiếu mua hàng nhà cung cấp

Quản lý giao hàng

Theo dõi sử dụng nguyên vật liệu

Quản lý nguyên liệu, công đoạn sản xuất

Bạn có muốn quản lý sản xuất hiệu quả, tối ưu? Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn:

0939551190

Phần mềm quản lý sản xuất