Theo nghiên cứu từ năm 2017 của Microsoft tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Công nghệ sẽ làm tăng năng suất lao động trong năm 2020 là 21%; 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba năm tiếp theo.

Quyết định thuê nhân viên vào làm việc, doanh nghiệp nào cũng muốn khai thác được tối đa năng lực của họ trong công việc, phần mềm ERP theo yêu cầu sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện điều này.

Thứ nhất, những công việc có giá trị gia tăng thấp, phần mềm ERP theo yêu cầu có thể tự động thực hiện mà doanh nghiệp không cần tốn chi phí trả lương cho nhân viên thực hiện.

Thứ hai, vì vậy mà nhân viên có thêm thời gian để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các công việc có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, phần mềm ERP theo yêu cầu cũng giúp người quản lý dễ dàng đánh giá chất lượng công việc của nhân viên thay vì quan điểm lỗi thời chú trọng đến thời gian đầu vào như trước đây.

Quản lý mua hàng/ bán hàng

Quản lý tồn kho

Báo cáo thống kê

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm ERP theo yêu cầu liên hệ Mekong Soft để được tư vấn triển khai: 1900-571-232