Để lựa chọn được một phần mềm ERP quản lý sản xuất phù hợp, doanh nghiệp cần cân nhắc nhiều yếu tố từ tính năng, giá cả, uy tín nhà cung cấp phần mềm… Do đó cần phải có quy trình lựa chọn hợp lý.

Có thể tổng hợp quy trình lựa chọn thành các bước chính sau:

Xác định mục tiêu khi lựa chọn phần mềm ERP quản lý sản xuất

Mục tiêu lựa chọn giải pháp phải xuất phát từ chính những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bạn cần xác định rõ ràng những vấn đề mình muốn cải tiến: quy trình sản xuất, hiệu suất lao động, giảm thất thoát, tồn kho hiệu quả… Từ những yêu cầu đấy cùng với sự tư vấn và hỗ trợ của nhà cung cấp, bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp cũng như dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Xác định hiện trạng doanh nghiệp

Bạn cần xem xét sự đồng bộ cũng như thích ứng của phần mềm ERP quản lý sản xuất với cơ cấu tổ chức, hệ thống, quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức: xác định sơ đồ tổ chức, bản mô tả công việc cho từng vị trí và vai trò của các bộ phận trong doanh nghiệp.

Hệ thống: xác định tình trạng trao đổi dữ liệu giữa phần mềm ERP quản lý sản xuất và hệ thống mạng nối kết giữa các bộ phận với nhau.

Quy trình kinh doanh: xác định quy trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Xem xét giải pháp nào đáp ứng chuyên sâu cho lĩnh vực sản xuất của mình. Một phần mềm chung chung, không tách riêng theo loại hình sẽ khó đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất.

Chọn đúng hệ thống hợp nhất, một hệ thống tương thích với doanh nghiệp, linh hoạt và có thể mở rộng đủ để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn khi nó phát triển, sẽ giúp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh đáng kể.

Chuẩn bị hồ sơ

Dựa trên hiện trạng hệ thống và các mục tiêu, nhóm đánh giá dự án phần mềm ERP quản lý sản xuất sẽ xem xét, chuẩn bị hồ sơ yêu cầu dự thầu, bao gồm:

- Bảng liệt kê, mô tả các yêu cầu kỹ thuật.

- Bảng liệt kê, mô tả các yêu cầu nghiệp vụ.

Xây dựng tiêu chí đánh giá

Doanh nghiệp sẽ xây dựng các tiêu chí đánh giá về chức năng phần mềm, thời gian triển khai, ngân sách dựa trên các mô tả như hồ sơ đã chuẩn bị. Bên cạnh đó cũng cần có những tiêu chí đánh giá năng lực nhà cung cấp. Thời gian hoạt động, kinh nghiệm triển khai, trình độ chuyên môn, khả năng tùy chỉnh, hỗ trợ, nâng cấp, bảo hành….

Thực hiện đánh giá/ đưa ra lựa chọn

Sau khi tìm hiểu sơ bộ những nhà cung cấp phần mềm ERP quản lý sản xuất trên thị trường. Doanh nghiệp nên chọn ra từ 3-5 nhà cung cấp phần mềm, liên hệ tư vấn hoặc mời đến để được tư vấn về phần mềm của họ, đồng thời trải nghiệm qua những bản demo. Sau khi tiếp xúc, chất vấn trực tiếp với các nhà cung cấp, doanh nghiệp sẽ xác định rõ hơn khả năng đáp ứng của từ các phần mềm ERP quản lý sản xuất.  

Cuối cùng, nhóm đánh giá lập biểu đồ và bảng so sánh giải pháp, yêu cầu từ các nhà cung cấp với nhau, từ đó đưa ra lựa chọn giải pháp phần mềm ERP quản lý sản xuất phù hợp cho doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó cần đầu tư thời gian, công sức để có được sự lựa chọn phù hợp nhất.

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm ERP quản lý sản xuất, liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn demo sản phẩm.

0939551190

Xem ngay: phần mềm ERP quản lý sản xuất