Giải pháp phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu cho doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất là chìa khóa để giải quyết rất nhiều vấn đề và mang lại những lợi ích vô giá. Có vô vàn lý do để giải thích vì sao doanh nghiệp gỗ nội thất nên lựa chọn phần mềm sản xuất theo yêu cầu, và đây là một vài lý do nổi bật nhất:

   - Khi sản xuất phát triển, các hoạt động trở nên phức tạp hơn trong doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất. Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu sẽ tự động hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp kịp thời thông tin trong toàn bộ nhà máy, doanh nghiệp. Từ đó, nhà sản xuất có thể dễ dàng điều hướng các quy trình phức tạp, ngăn chặn tình trạng quá tải dữ liệu trong sản xuất kinh doanh.

   - Bằng nguồn thông tin chính xác và kịp thời, phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu sẽ giảm thiểu các chi phí hoạt động và chi phí hành chính cho doanh nghiệp gỗ nội thất. Ứng dụng cho phép nhà sản xuất chủ động hơn trong các hoạt động quản lý, ngăn chặn được sự gián đoạn và chậm trễ, hỗ trợ nhà sản xuất ra quyết định nhanh hơn.

   - Phần mềm sản xuất theo yêu cầu cho doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất là một giải pháp hiện đại, linh hoạt. Phần mềm có thể thích ứng được với những thay đổi không ngừng của một doanh nghiệp đang trên đà phát triển.

   - Đầu tư cho phần mềm sản xuất theo yêu cầu là một khoản đầu tư mang tính lâu dài, giúp củng cố lợi thế cạnh tranh riêng cho doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất, giúp doanh nghiệp đạt được thành công bền vững.


Thiết lập định mức, lập kế hoạch trong sản xuất, tính toán được nhu cầu nguyên liệu cũng như quy trình muốn áp dụng.


Hỗ trợ lập lệnh sản xuất theo từng đơn hàng, tự động ước tính chi phí sản xuất.


Kiểm tra chi tiết tiến độ của công đoạn sản xuất.

Theo dõi được quá trình sản xuất của từng đơn hàng. So sánh chênh lệch sản xuất thực tế với các kế hoạch đã lập.

Báo cáo tình hình giao hàng (Giao diện web app)

Doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất của bạn đã ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất chưa? Liên hệ ngay với Mekong để được tư vấn!

1900571232

PHẦN MỀM SẢN XUẤT GỖ NỘI THẤT THEO YÊU CẦU