Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp là bài toán rất quan trọng vì sẽ quyết định sự vận hành của toàn bộ nhà máy sản xuất. Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, phương pháp lập và điều hành kế hoạch hiệu quả sẽ giúp tổ chức tăng hiệu quả sản xuất của mình từ đấy tăng cao lợi nhuận.

Làm thế nào để lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp?

Để lập kế hoạch sản xuất, bộ phận sản xuất cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận tiếp thị và bộ phận bán hàng, hoặc kho… Khó khăn nhất là thống kê và phân tích.

Lập kế hoạch sản xuất theo cách truyền thống

Theo cách truyền thống bộ phận làm kế hoạch sản xuất sẽ thống kê thông tin từ các bộ phận sale gồm: Đơn đặt hàng, thời gian giao hàng.

Bên cạnh đó cần thống kê thông tin từ bộ phận sản xuất như:

BOM ( Định mức nguyên vật liệu, Công suất từng khâu sản xuất)

Năng lực sản xuất của nhà máy như năng suất máy móc, thiết bị, kế hoạch bảo trì máy móc

Số lượng tồn kho của các mặt hàng/vật tư

Kế hoạch mua hàng sắp hoàn thành quyết định số lượng có thể sản xuất được cho thời điểm kế hoạch.

Thông tin nhân sự, nhân công tại nhà máy.

Với một số thông tin thu thập ở trên bạn sẽ nắm được:

– Số lượng vật tư cần đặt thêm.

– Liệu các đơn hàng có đáp ứng kịp không?

– Cần tăng ca không? Tăng bao nhiêu giờ trong một tuần, ngày?

– Bộ phận nào cần tăng ca cụ thể theo từng ngày…

– Kế hoạch sản xuất cho từng khâu, ca, …

Việc lập kế hoạch sản xuất theo phương thức truyền thống như excel khiến doanh nghiệp lãng phí nhiều thời gian trong việc thống kê dữ liệu. Do đó dẫn đến thời gian lập kế hoạch có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả với phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft

Phần mềm Mekong Soft giúp quản lý tiến độ sản xuất, định mức nguyên vật liệu, thành phẩm. Sau khi nhận được thông tin các định mức sản xuất. Phần mềm quản lý sản xuất sẽ tự động đối chiếu với tiến độ làm việc từ các hoạt động sản xuất đơn hàng trước. Đối chiếu dữ liệu của các bộ phận khác có liên quan như: Bộ phận kho, bộ phận nhân sự, bộ phận quản lý máy móc thiết bị... Từ đó lập ra một kế hoạch sản xuất chi tiết và tối ưu nhất với tình hình doanh nghiệp hiện tại.

Sau khi kế hoạch sản xuất được thông qua, hệ thống sẽ cho bạn biết các yêu cầu đến từng bộ phận, như: Lệnh yêu cầu mua hàng thêm bao nhiêu, lệnh yêu cầu sản xuất…

Các bộ phận liên quan sẽ nhận được thông tin này ngay lập tức và triển khai độc lập.

Tìm hiểu thêm: phần mềm quản lý sản xuất

Liên hệ để được tư vấn: 0939551190