Tại sao có công ty thì máy móc chạy ổn định, đạt hiệu suất và hiệu quả sử dụng cao? Giúp cho lợi nhuận công ty cao, người lao động có thu nhập cao? Nhưng cũng có công ty thì máy móc hay hư hỏng, mọi người luôn bận rộn và đôi lúc phải tăng ca, nhưng hiệu suất máy móc và hiệu quả sản suất vẫn thấp? Lợi nhuận công ty thấp kéo theo thu nhập người lao động cũng thấp?

Máy móc và thiết bị là tài sản quan trọng của doanh nghiệp sản xuất. Vì nó là nguồn lực tạo ra sản phẩm, là công cụ tạo ra lợi nhuận công ty và nguồn thu nhập của người lao động.

Ứng dụng phần mềm vào quản lý, công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất sẽ đơn giản, hiệu quả hơn rất nhiều.

Mekong Soft là đơn vị viết phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cung cấp giải pháp quản trị hiệu quả giải quyết các vấn đề của bạn trong hoạt động quản lý. Từ bán hàng, sản xuất đến bảo trì thiết bị máy móc.

Một số giao diện trên phần mềm Mekong bạn có thể tham khảo qua:


Kế hoạch bảo dưỡng: Việc bảo dưỡng thiết bị được tiến hành định kỳ hay đột xuất, các thông tin bảo dưỡng được cập nhật lý lịch thiết bị.


Phiếu yêu cầu sửa chữa


Sổ theo dõi sửa chữa máy móc

Nếu bạn có nhu cầu triển khai phần mềm quản lý theo yêu cầu. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay: 1900 571232