Để tính được chi phí giá thành sản xuất ngành gỗ chính xác, chúng ta sẽ xét đến các yếu tố sau:

Các yếu tố chi phí

- Nguyên vật liệu trực tiếp: Nguyên vật liệu thực tế xuất trong tháng được tính dựa vào hệ số (NVL/ Thành phẩm). Dựa vào số lượng thống kê thành phẩm nhập kho phần mềm và định mức tiêu hao NVL tính ra lượng NVL xuất thực tế.

- Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: Liên kết dữ liệu từ phân hệ tính lương.

- Chi phí sản xuất chung: chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ; chi phí điện nước, hóa chất; chi phí lương quản lý xưởng sản xuất; chi phí khác,…

Phương thức tính giá thành

- Phiếu nhập kho thành phẩm kế thừa dữ liệu thống kê từng ngày, tháng.

- Dựa vào giá trị chi phí đã hợp phân bổ theo tiêu thức NVL trực tiếp. Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu tự động tính giá thành và áp vào phiếu nhập thành phẩm.

- Chi phí nguyên vật liệu: phân bổ theo khối lượng (Dùng cho tự sản xuất)

- Tự sản xuất: tính giá thành theo nhiều công đoạn

- Chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công sẽ được phân bổ theo số lượng cho hàng gia công và hàng tự sản xuất.

Cách tính hao hụt

- Dở dang = đầu kỳ + đã nhận nhưng chưa vào lò – hoàn thành nhập kho – hao hụt

- Lưu ý: hao hụt tính theo thông số tỷ lệ set up sẵn

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ viết theo yêu cầu, liên hệ Mekong Soft để được tư vấn triển khai: 1900-571-232