Báo cáo sản xuất là gì?


Báo cáo sản xuất là hoạt động báo cáo chi tiết về tình hình chi phí phát sinh tại phân xưởng và kết quả hoàn thành nhằm cung cấp thông tin cho các cấp quản trị để từ đó có các quyết định thích hợp.

Thông thường mỗi phân xưởng phải lập một báo cáo chi tiết chi phí sản xuất, sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang để cung cấp cho cấp quản trị cao hơn biết tình hình chi phí của phân xưởng mình.

Báo cáo sản xuất có vai trò như các phiếu chi phí công việc trong việc tập hợp chi phí sản cuất và tính giá thành sản phẩm. Từ những thông tin trên các nhà quản trị biết được kết quả sản xuất của toàn doanh nghiệp để có căn cứ đưa ra quyết định sản xuất và tiêu thụ với một mức sản lượng thích hợp.

Nó là một tài liệu chủ yếu của các phương pháp xác định chi phí công việc và quy trình sản xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí và đánh giá hoạt động sản xuất của từng phân xưởng. Đồng thời là nguồn thông tin quan trọng để xây dựng các định mức, dự toán chi phí cho các kỳ tiếp theo.

Phần mềm Mekong Soft hỗ trợ báo cáo sản xuất ra sao?


Là một giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft đặc biệt chuyên sâu cho công tác quản lý sản xuất. Với hệ thống báo cáo sản xuất thông minh giúp chủ doanh nghiệp, người quản lý có thể quản lý toàn diện nhà máy, doanh nghiệp sản xuất của mình thông qua:

  • Báo cáo tiến độ sản xuất theo đơn đặt hàng
  • Báo cáo định mức nguyên vật liệu
  • Báo cáo tình trạng lệnh sản xuất
  • Báo cáo nguyên liệu sử dụng
  • Báo cáo sử dụng nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất
  • Báo cáo sản xuất chi tiết
  • Báo cáo sản xuất tổng hợp
  • Báo cáo tình hình thực hiện lệnh sản xuất
  • Dễ dàng tìm kiếm, kết xuất thông tin (excel, csv, pdf).


Giao diện phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft


Một số giao diện trên phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft bạn có thể tham khảo qua.

Danh sách phiếu sản xuất

phần mềm báo cáo sản xuất 1

Lệnh sản xuất

phần mềm báo cáo sản xuất 2

Báo cáo sử dụng nguyên liệu

phần mềm báo cáo sản xuất 3

Theo dõi tiến độ sản xuất

phần mềm báo cáo sản xuất 4

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft, liên hệ để được tư vấn triển khai:

1900-571-232