Sản xuất gia công là hình thức sản xuất hàng may mặc mà trong đó người đặt hàng sẽ cung cấp nguyên phụ liệu và mẫu may, người nhận gia công sẽ tổ chức qui trình sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. 

Vậy với những doanh nghiệp này thì nên dùng phần mềm nào quản lý?

Phần mềm quản lý gia công sản xuất may mặc Mekong Soft chính là giải pháp dành cho bạn! Ứng dụng phần mềm công việc của bạn sẽ nhẹ nhàng, đơn giản mà hiệu quả hơn rất nhiều.

Phần mềm hỗ trợ:

- Quản lý đơn vị gia công

- Thiết lập bảng giá gia công

- Xuất kho gia công

- Yêu cầu gia công ngoài

- Yêu cầu gia công tại kho

- Nhập thành phẩm gia công ngoài

- Nhập thành phẩm gia công tại kho

- Quản lý tồn kho gia công

- Quản lý công nợ gia công trong/ ngoài

- Phiếu chi gia công trong/ ngoài

- Báo cáo phân hệ gia công

Một số hình ảnh trong module quản lý gia công trong phần mềm Mekong Soft

Danh sách đơn vị gia công

Lập bảng giá gia công

Danh sách yêu cầu gia công ngoài

Phiếu xuất kho gia công

Thông tin phiếu chi gia công

Thống kê công nợ gia công

Báo cáo phân hệ gia công

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý sản xuất may mặc Mekong Soft vui lòng liên hệ: 1900571232 để được tư vấn chi tiết.