Với những doanh nghiệp vừa và lớn, hoạt động sản xuất phục vụ cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, do đó khối lượng sản xuất lớn. Việc báo cáo sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất rời rạc việc báo cáo thống kê trong sản xuất phải thực hiện theo từng công đoạn.

Với phần mềm quản trị tổng thể nhà máy sản xuất Mekong Soft: công việc báo cáo trong sản xuất diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Phần mềm hỗ trợ hoạch định nguồn lực trong doanh nghiệp sản xuất. Cập nhật, báo cáo sản xuất theo thời gian thực. Bên cạnh đó giải pháp phần mềm quản trị tổng thể nhà máy sản xuất của Mekong Soft cũng cho phép báo cáo thống kê sản xuất theo từng công đoạn bằng phương pháp quét mã QR code/barcode. Phương pháp này cũng có thể giúp người quản lý ghi nhận sản xuất ngay trong thời gian thực.

Giao diện báo cáo thống kê sản xuất theo từng công đoạn bằng phương pháp quét mã QR code/barcode trên phần mềm quản lý sản xuất kính xây dựng của Mekong Soft

In tem sản xuất

Quét tiến độ sản xuất dựa theo tem sản xuất

Phần mềm quản trị tổng thể nhà máy sản xuất Mekong Soft tích hợp đầy đủ phân hệ như: quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý mua hàng, bán hàng, báo cáo thống kê…. Phần mềm chắc chắn là công cụ quản trị không thể thiếu cho những nhà quản lý hiện đại.

Tìm hiểu thêm: phần mềm quản lý sản xuất

Liên hệ để được tư vấn: 0939551190