Phần mềm quản lý sản xuất may mặc được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty may mặc có cấu trúc phân lớp nhiều cấp, có nhu cầu lý số liệu tập trung thống nhất, nhu cầu tổng hợp và phân tích tình hình dự trữ và cung ứng hàng hóa, tình hình sản xuất,.. một cách nhanh chóng tức thời và chính xác.

Các chức năng chính của phần mềm quản lý sản xuất may mặc:

 - Quản lý danh mục dùng chung:

 + Danh mục nhóm sản phẩm: Sản phẩm có thể được quản lý và phần cấp theo nhiều nhóm khác nhau nhằm phục vụ công tác thống kê dễ dàng hơn.

 + Danh mục sản phẩm : Quản lý theo mã, tên, nhóm, đơn vị xuất, đơn vị nhập, giá nhập, giá xuất…

+ Danh mục nhà cung cấp: cho phép quản lý danh mục thông tin nhà cung cấp nguồn hàng.

+ Danh mục khách hàng: cho phép quản lý danh mục thông tin khách hàng mua hàng.

+ Danh mục nhân viên: cho phép thiết lập danh mục thông tin nhân viên công ty.

 - Quản lý kế hoạch sản xuất:

 + Dự báo kinh doanh

 + Lập kế hoạch sản xuất

+ Lập các phiếu yêu cầu mua hàng

 + Sản xuất

 + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất

 - Quản lý bán hàng:

 + Lập các phiếu yêu cầu xuất hàng, in phiếu xuất hàng

 + Bán cáo bán hàng, doanh thu.

- Quản lý thu - chi - quỹ tiền:

+ Quản lý thu, chi công nợ đối với khách hàng, nhà cung cấp.

+ Quản lý các tài khoản ngân hàng. Luân chuyển tiền giữa các tài khoản.

 - Quản lý nhập kho:

 + Quản lý các thông tin chi tiết hàng hóa nhập kho: Ngày nhập, nhà cung cấp, chi tiết thông tin hàng hóa như mã kho, loại hàng, mã hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá,…

 + In phiếu nhập kho giao dịch tự động khi nhập kho.

 + Cập nhật tức thời tình hình tồn kho.

  - Quản lý xuất kho:

 + Quản lý các thông tin chi tiết hàng hóa xuất kho như: Số hóa đơn ngày xuất kho, chi tiết về hàng hóa như mã kho, loại hàng, mã hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá,…

 + In phiếu xuất kho tự động khi trừ thẻ kho.

 + Kiểm tra và cảnh báo được số lượng hàng tồn kho

 + Cập nhật tức thời tính hình tồn kho.

 - Quản lý công nợ khách hàng/nhà cung cấp:

 + Quản lý công nợ khách hàng

 + Quản lý công nợ nhà cung cấp

 + Cập nhật công nợ tức thời theo phiếu bán hàng, mua hàng, phiếu thu, phiếu chi...

 + Quản lý công nợ chi tiết đến từng đơn hàng, theo thời gian mua hàng,…

 - Báo cáo:

+ Báo cáo bán hàng: gồm các báo cáo liên quan đến tình hình bán, thu …

+ Báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo hàng nhập trả, báo cáo hàng xuất trả, …

Báo cáo chi tiết công nợ phải trả, tổng hợp công nợ phải trả, đối chiếu công nợ nhà cung cấp, …

+ Báo cáo thu chi - quỹ tiền: quỹ tiền mặt, ngân hàng, các khoản thu, chi, …

+ Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng nhân viên, theo khách hàng, theo hàng hóa.

+ Báo cáo quỹ tiền trong ngày.

+ Báo cáo chi tiết các khoản thu.

+ Báo cáo chi tiết các khoản chi.

+ Báo cáo chi tiết các tài khoản ngân hàng.

+ Báo cáo tổng kết bán hàng cuối ca theo nhân viên.

 - Quản trị:

Chức năng phân quyền chặt chẽ giúp cho người quản lý có thể kiểm soát mọi thao tác trên số liệu của nhân viên nhập liệu và bán hàng, từ đó đưa ra được biện pháp xử lý kịp thời, tránh thất thoát doanh thu và tài chính. Sao lưu và phục hồi dữ liệu của khi gặp có sự cố xảy ra, bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn.

Để có được một giải pháp phần mềm quản lý sản xuất may mặc tối ưu nhất, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

0939551190