Như chúng ta đã biết, phần mềm ERP là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Nói cách khác, ERP là một phần mềm máy tính giúp quản lý tổng thể mọi nguồn lực của doanh nghiệp.

ERP cho doanh nghiệp sản xuất cơ khí là một phần mềm ERP được thiết kế chuyên biệt phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất gia công cơ khí dựa trên phần mềm ERP lõi, có khả năng đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong mọi hoạt động của doanh nghiệp cơ khí.

Những tính năng trong phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất cơ khí

Quản lý sản xuất

Tập hợp các đơn đăt hàng là cơ sở để lập ra đơn hàng sản xuất. Từ đó, kế hoạch sản xuất được xây dựng dựa trên số lượng đơn hàng, số lượng hàng trong đơn hàng, lượng tồn kho, định mức về cấu trúc chi tiết sản phẩm và nhân lực của doanh nghiệp.

Hỗ trợ xuất báo cáo hóa dựa trên những cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ trên phần mềm. Hỗ trợ lập lệnh sản xuất, phát lệnh sản xuất, theo dõi chi tiết các lệnh sản xuất của mỗi bán thành phẩm cấu thành nên sản phẩm

Quản lý mua hàng, bán hàng

Phần mềm tạo yêu cầu mua hàng cho tất cả nguyên vật liệu cần cho quá trình sản xuất. Tự động gửi đến các nhà cung cấp liên quan. Quản lý tồn kho thành phẩm và tự động liên kết với bán hàng và kế toán.

Quản lý tồn kho

Thông báo lượng tồn kho của từng mặt hàng. Cánh báo hạn sử dụng của các mặt hàng đó. Tính năng này giúp doanh nghiệp lên kế hoạch bán hàng, xây dựng các chương trình chiết khấu, khuyến mãi phù hợp với những mặt hàng sắp hết hạn hoặc những mặt hàng bị ứ đọng số lượng lớn, từ đó kiểm soát nguồn vốn hiệu quả.

Quản lý tài chính kế toán

Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết theo ngày, tháng, quý, năm. Giúp nhà quản lý sản xuất cơ khí nhanh chóng nắm được tình hình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Bao gồm: Báo cáo sản xuất, báo cáo thu chi tiền mặt, báo cáo công nợ, báo cáo mua hàng – bán hàng, báo cáo doanh thu, lợi nhuận….

Sử dụng phần mềm ERP sản xuất cơ khí, doanh nghiệp sẽ hợp lý hóa các quy trình hoạt động sản xuất, kế toán và thông tin liên lạc nội bộ, rút ngắn đáng kể thủ tục, tăng năng suất và tiêu chuẩn hóa các quy trình. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý các công đoạn sản xuất theo từng chi tiết, giúp giảm tỉ lệ sai lỗi và hạn chế sai sót từ các nguyên nhân chủ quan do con người.

Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn triển khai phần mềm ERPcho doanh nghiệp sản xuất cơ khí:

0939551190

Xem ngay:

Phần mềm quản lý sản xuất