Trên thị trường phần mềm Việt Nam hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý sản xuất, nếu search từ khóa “phần mềm quản lý sản xuất” sẽ dễ dàng tìm thấy khoảng 46.300.000 kết quả (0,44 giây).

Tuy nhiên, hầu như các phần mềm quản lý sản xuất hiện nay chỉ dừng lại ở mức quản lý kinh doanh trong quá trình sản xuất, chứ chưa đi sâu vào cốt lõi của vấn đề sản xuất là quản lý công đoạn và giao việc.

Phần mềm quản lý sản xuất được đánh giá là khá phức tạp, phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù của từng mô hình sản xuất, sẽ rất khó để xây dựng một giải pháp tổng thể cho nó. Nếu xây dựng tốt nó không chỉ tiết kiệm thời gian làm việc mà còn giúp nhà quản lý giảm được tối đa chi phí thất thoát trong quá trình sản xuất, quản lý cực tốt đến từng vấn đề chi tiêt của sản phẩm và nhân viên.

Các tính năng cơ bản trong phần mềm quản lý sản xuất:

1/ Quản lý danh mục sản xuất

 - Liệt kê đầy đủ các đối tượng sản xuất bao gồm con người, công cụ, thành phẩm

 - Phân chia công đoạn sản xuất

 - Thiết lập các định mức

 - Quy định công thức sản xuất và các công thức tính toán khác

2/ Giao việc

 - Tương ứng với từng công đoạn ta sẽ phân chia công việc đến từng nhân viên, bao gồm cả giờ làm và thời hạn hoàn thành.

3/ Kiểm việc

 - Ghi nhận lại mức độ hoàn thành tất cả các công đoạn trong suốt quá trình sản xuất, đây là điều cực kỳ quan trọng đối với phần mềm quản lý sản xuất, nó giúp nhà quản lý theo dõi sát sao tiến độ công việc nhằm đốc thúc nhân viên hoàn thành đúng tiến độ.

4/ Đánh giá công việc

-  Đánh giá mức độ hoàn thành công việc dựa trên thang điểm, từ đó phần mềm sẽ dựa trên các công thức được định nghĩa ở danh mục để đánh giá nhân viên.

5/ Các chức năng khác

-  Các chức năng trên là chức năng cơ bản để đáp ứng được quy trình sản xuất. Tuy nhiên để hoàn chỉnh một phần mềm sản xuất thì phải kết hợp các chức năng trên với những module cơ bản như kế toán, quản lý NVL, kho,...

Phần mềm quản lý sản xuất viết theo yêu cầu Mekong Soft là giải pháp quản lý toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất, đáp ứng đúng đặc thù doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được hiệu quả cao.

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý sản xuất, liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn triển khai: 1900-571-232