Tại các doanh nghiệp sản xuất bao bì, “Quản lý sản xuất” là hoạt động quan trọng bậc nhất. Công tác này bao gồm các hoạt động từ lập kế hoạch sản xuất -> hoạch định nhu cầu vật tư -> điều độ sản xuất -> kiểm soát chất lượng sản phẩm và thống kê sản lượng sản xuất.

Khi quá trình sản xuất được quản lý tốt sẽ góp phần tối ưu được các nguồn lực cần thiết, qua đó giảm giá thành, tăng năng suất cho doanh nghiệp sản xuất bao bì.

Phần mềm sản xuất bao bì cần đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp như:

Khai báo định mức nguyên liệu (BOM) và công đoạn sản xuất

Khai báo các công đoạn sản xuất từng sản phẩm; định mức nguyên liệu trong từng công đoạn; tỷ lệ hao hụt nguyên liệu cho phép/ hoặc ngoài định mức.

Quản lý đăng ký BOM theo thời hạn (BOM có ngày hiệu lực). Có thể khai báo BOM nhiều cấp và khai báo nguyên liệu thay thế trong BOM.

Hỗ trợ khai báo nhanh (sao chép định mức từ sản phẩm khác, hoặc import dữ liệu từ file excel).

Quản lý kế hoạch, lệnh sản xuất

Tổng hợp nhu cầu sản xuất bao bì, từ đó Lập kế hoạch sản xuất.

Kiểm soát kế hoạch sản xuất và đưa ra các cảnh báo liên quan.

Hoạch định nhu cầu vật tư

Dựa vào định mức nguyên liệu (BOM) đã đăng ký; thời gian đặt mua nguyên vật liệu… nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất nhưng thời hạn lưu kho ngắn nhất.

Kiểm soát công suất nhà máy: Áp dụng đối với các nhà máy sản xuất loại sản phẩm ít có sự biến động về quy trình, công đoạn sản xuất.

Theo dõi tiến độ, thống kê sản lượng sản xuất

Lập phiếu lĩnh vật tư. Thống kê sản lượng theo ca làm việc, theo truyền, tổ, đội thực hiện sản xuất, theo máy móc,…

Thực hiện sản xuất và cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn.

Kiểm soát tiến độ thực hiện.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm (KCS)

Thực hiện kiểm tra và kiểm soát, thống kê chất lượng sản phẩm theo quy định. Đánh giá tức thì kết quả kiểm tra để có quyết định điều độ sản xuất kịp thời, đưa ra phương án xử lý, khắc phục và hạn chế tình trạng lỗi xảy ra.

Kiểm soát tiêu hao vật tư

Tiến hành theo lệnh sản xuất hoặc đơn hàng thuê gia công.

Hỗ trợ dữ liệu tính giá thành

giúp chức năng tính giá thành của modules tài chính kế toán thực hiện nhanh chóng và chính xác so với thực tế.

Lên các báo cáo, cảnh báo kịp thời

Báo cáo về nhu cầu vật tư, Báo cáo thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí (ca, lệnh, tổ/đội, máy móc, …), Báo cáo tỷ lệ hỏng/hủy/phế phẩm, Báo cáo trạng thái lệnh/kế hoạch sản xuất. Các cảnh báo như thiếu hụt vật tư, cảnh báo tiêu hao vượt định mức,…

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm sản xuất bao bì của Mekong Soft, liên hệ để được tư vấn:

0939551190

Xem thêm: phần mềm sản xuất