Blog

09/01/2020

Quy trình lựa chọn phần mềm ERP quản lý sản xuất phù hợp cho doanh nghiệp

Để lựa chọn được một phần mềm ERP quản lý sản xuất phù hợp, doanh nghiệp cần cân nhắc nhiều yếu tố từ tính năng, giá cả, uy tín nhà cung cấp phần mềm… Do đó cần phải có quy trình lựa chọn hợp lý.
Đọc thêm
07/01/2020

Sản xuất là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất ứng dụng phần mềm ERP

Theo báo cáo khảo sát của Panorama (2019), sản xuất vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong việc sử dụng phần mềm ERP (32%).
Đọc thêm
03/01/2020

Báo cáo sản xuất là gì? Phần mềm báo cáo sản xuất hiệu quả nhất

Báo cáo sản xuất là báo cáo chi tiết về tình hình chi phí phát sinh tại phân xưởng và kết quả hoàn thành nhằm cung cấp thông tin cho các cấp quản trị để từ đó có các quyết định thích hợp. Thực chất bá, ...còn nữa
Đọc thêm
31/12/2019

Tìm hiểu về Lean Manufacturing – sản xuất tinh gọn (P2)

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu qua định nghĩa, lợi ích và mục tiêu của Lean Manufacturing – sản xuất tinh gọn. Trong phần tiếp theo này chúng ta sẽ đi qua các nguyên tắc chính của Lean Manufacturing và, ...còn nữa
Đọc thêm
26/12/2019

Tìm hiểu về Lean Manufacturing – sản xuất tinh gọn (P1)

Lean trong tiếng Anh có nghĩa là sự tinh gọn, mạch lạc hay liền mạch. Các cấp độ khác nhau bao gồm: Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn), Lean Enterprise (doanh nghiệp tinh gọn) và Lean Thinking (tư, ...còn nữa
Đọc thêm
24/12/2019

Làm thế nào để quản lý hàng trăm công nhân viên trong nhà máy sản xuất may mặc?

Trong các doanh nghiệp dệt may được chia ra làm rất nhiều chuyền với các công đoạn khác nhau, mỗi chuyền có thể lên tới hàng trăm công nhân trong các công đoạn, vậy làm thế nào để quản lý được tất cả, ...còn nữa
Đọc thêm
20/12/2019

Bạn đã biết 4 công đoạn chính trong quy trình quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là một giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các khu nhà máy, khu xưởng trong doanh nghiệp; tham gia trực tiếp vào việc lên kế hoạch, giám sát tiến độ của quá trình, ...còn nữa
Đọc thêm
17/12/2019

Phần mềm quản lý kho hàng (quản lý nhiều kho, cảnh báo hàng tồn kho)

Mekong Soft nhận viết phần mềm quản lý kho theo yêu cầu. Phần mềm sử dụng dễ dàng, đơn giản, đặc biệt được viết theo đúng yêu cầu doanh nghiệp. Phần mềm viết trên nền tảng Winform, Web, mobile app. Đá, ...còn nữa
Đọc thêm
12/12/2019

Quản lý tiến độ, giai đoạn sản xuất gia công kính cường lực chính xác nhất

Gia công kính bao gồm nhiều giai đoạn như: Cắt kính -> Mài kính -> Khoan, đục lỗ -> Tôi cường lực kính-> Sơn. Nếu như không hệ thống được toàn bộ quy trình gia công kính, doanh nghiệp sẽ rất khó nắm b, ...còn nữa
Đọc thêm
10/12/2019

Mekong Soft giúp doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tự động hóa công việc như thế nào?

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ gỗ thường gặp những khó khăn trong việc giải quyết hàng tồn, phương thức thanh tóa, thời gian giao hàng và chính sách chăm sóc khách hàng.
Đọc thêm